Pravidla ochrany osobních údajů

Naše společnost shromažďuje osobní údaje o:

  1. osobách, které si objednají naše zboží,
  2. osobách, které se zaregistrují k odběru našich obchodních a marketingových sdělení,
  3. osobách, které se účastní námi pořádaných školení.

V případě, že dojde ke změně těchto pravidel, zveřejníme příslušné změny na této internetové stránce. Abyste měli k dispozici veškeré aktuální informace o ochraně Vašich osobních údajů, prosíme Vás o seznámení se s níže uvedenými pravidly naší společnosti.

1. Zásady ochrany osobních údajů

1.1 Naše společnost shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), jakož i v souladu s normami Evropské unie. Ochrana Vašich osobních údajů je pro naši společnost velmi důležitá a proto k ní přistupujeme velmi odpovědně a vynakládáme na ní veškeré přiměřené úsilí.

2. Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme a které zpracováváme

2.1 Naše společnost o Vás bude shromažďovat v elektronické podobě následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • poštovní adresu,
  • e-mailovou adresu,
  • telefonní číslo.

2.2 Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytnout Vám širší nabídku služeb a zákaznických výhod a současně abychom Vás mohli informovat o nejnovějších a nejaktuálnějších informacích a produktech, které by Vás mohly zajímat. Vaše osobní údaje zpracováváme také kvůli snadnějšímu vyřízení Vašich objednávek a řádnému dodání zboží.

2.3 Vaše osobní údaje budou shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně naší Společností, a to prostřednictvím našich zaměstnanců. Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám. V případě prodeje naší společnosti třetí osobě, mohou být Vaše osobní údaje v souladu se Zákonem zpřístupněny našim poradcům, nabyvatelovým poradcům a samotnému nabyvateli.

3. Zasílání obchodních a marketingových sdělení

3.1 V případě, že s tím projevíte svůj souhlas, budeme Vám na Vaši e-mailovou adresu, pravidelně zasílat naše newslettery, obchodní a marketingová sdělení. Takové sdělení musí být jako obchodní sdělení označeno a musí obsahovat platnou adresu, na kterou můžete zaslat informaci o tom, že si nadále nepřejete, abychom Vám obchodní informace zasílali. Současně jste také oprávněni, zaslat svůj nesouhlas buď na naši kontaktní adresu, nebo na naši elektronickou adresu, uvedenou v článku 8.

4. Délka uchování osobních údajů

4.1 Naše společnost bude Vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jste oprávněni svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat, a to písemným sdělením adresovaným buď na naši kontaktní adresu, nebo elektronickou adresu uvedenou v článku 8.

5. Možnosti přístupu k Vašim osobním údajům

5.1 Máte samozřejmě kdykoliv právo přístupu k Vašim osobním údajům a dále máte právo na jejich opravu. Současně jste oprávněn požadovat, abychom smazali osobní údaje, které o Vás uchováváme. Požadavek týkající se jakéhokoli nakládání s osobními údaji můžete učinit formou písemného sdělení buď na naši kontaktní adresu, nebo na elektronickou adresu uvedenou v článku 8.

5.2 Naše společnost Vás tímto informuje také o tom, že máte právo požadovat po naší Společnosti informace o zpracování Vašich osobních údajů, a to pokud zjistíte nebo se domníváte, že jsou Vaše údaje zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. V této souvislosti jste oprávněni požadovat, abychom takto vzniklý stav odstranili. Nevyhovíme-li takovému požadavku, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zároveň zasíláním obchodních sdělení

6.1 Poskytnutím svých osobních údajů dáváte souhlas se zpracováním těchto údajů v souladu se Zákonem a s těmito pravidly.

7. Cookies

7.1 Naše společnost využívá cookies a další obdobné aktivní komponenty. Cookies představují malá množství dat, která server pošle prohlížeči, který je uloží na Vašem počítači. Cookies slouží k shromažďování standardních internetových statistických informací a informací o chování návštěvníků našich internetových stránek. Získané informace použijeme ke sledování používání internetových stránek a k vytváření statistických zpráv o aktivitě na internetových stránkách aniž by došlo k vazbě na konkrétní osobu.

7.2 Máte možnost Cookies z Vašeho počítače kdykoli smazat. Upozorňujeme však, že v tomto případě se mohou vlastnosti našich internetových stránek částečně zhoršit.

8. Kontaktní údaje

8.1 Přejete-li si nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem nebo připomínkou jsme Vám k dispozici na adrese: PinkPower, s.r.o., Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, nebo na e-mailu: info@pinkpower.cz